Cột cờ bất ngờ đổ sập, học sinh lớp 7 may mắn thoát chết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL