Cột điện đổ trong đêm khiến người đi đường lo sợ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL