COVID-19 diễn biến tồi tệ tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc gọi là "cuộc khủng hoảng lớn nhất" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL