CSGT "đội mưa" dọn đất bùn rơi vãi trên quốc lộ, đảm bảo an toàn cho người đi đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL