Cụ bà hơn 80 tuổi lưng còng "cõng" bao quần áo cứu trợ miền Trung: "Ủng hộ hết tôi lại mua, lo gì!" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL