Cửa hàng quà tặng Nhà Trắng bán đồng xu kỷ niệm "Trump đánh bại COVID" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL