Cục Đăng kiểm lên tiếng vụ xe ô tô có 2 biển số xanh ở Ninh Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL