Cuộc chiến sinh tồn: "Cõng" kẻ săn mồi trên lưng, hươu cao cổ tung cước hạ 5 sư tử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL