Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia: Hàng loạt vi phạm, giải nhất lạ lùng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL