Cuối năm 2019, Hà Nội thiếu hụt trầm trọng nguồn cung căn hộ cao cấp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL