Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp dân bản thoát nghèo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL