Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghiệp – Tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL