Cựu Đại úy công an hầu tòa vì dùng tài liệu “mật” tống tiền 3 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL