Cựu HLV của SC Heerenveen cho rằng Văn Hậu đang nhận lương quá cao so với trình độ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL