Cứu sống thành công bệnh nhân ngừng tuần hoàn 20 phút bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL