Đã 36h không có mắc mới COVID-19, Hải Dương xử phạt người vi phạm cách ly 2 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL