Đã 46 ngày Việt Nam không có ca mắc ở cộng đồng, chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL