Đã giải nghệ, Văn Quyến vẫn được V.Ninh Bình triệu tập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL