Đà Nẵng: Hai cao ốc "dát vàng" gây lóa mắt nhận "trát" phạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL