Đà Nẵng khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ trưa 8/10 để tránh mưa lũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL