"Đà Nẵng ngày bão giông" và câu chuyện hậu phương của bác sĩ nơi đầu chống dịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL