Đà Nẵng: Người dân có lối xuống biển sau chỉ đạo “nóng” của Bí thư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL