"Đại bản doanh" đầy kim tiêm chích ma túy giữa thành phố - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL