Đại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 thành đống sắt vụn nếu không có thêm tiền? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL