Đại gia chịu chơi Hà Thành "bạo tay" chi 1,5 tỷ mua chậu lan huyền thoại về chơi Tết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL