Đại gia dầu mỏ của Mỹ muốn đầu tư nhà máy điện khí tại Hải Phòng và Long An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL