"Người tình Mỹ Tâm" có mức lương gây "sốc" hơn Cường đô la - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL