"Đại gia" nào vừa chi tận 10 triệu USD mua đứt trung tâm thương mại Parkson TD Plaza ở Hải Phòng? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL