"Đại gia" Việt đeo 13kg vàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam nổi như cồn trên báo quốc tế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL