Đại gia Việt nghìn tỷ "so găng" mua sân bay Phú Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL