'Đại hiệp' Kim Dung “đại náo một phen rồi lặng lẽ ra đi” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL