Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan rung chuyển vì bị tấn công bằng chất nổ trong ngày 11/9 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL