Đại sứ Senegal khẳng định Việt Nam luôn có trách nhiệm và theo đuổi hòa bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL