Đại tá Trung Quốc: 355 tàu chiến Mỹ sẽ biến thành đống sắt vụn trong một đêm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL