Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

    "Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".