Bộ Y tế yêu cầu Đắk Lắk giải trình việc trạm y tế đóng cửa, không phục vụ dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL