Đắk Nông: Trú mưa dưới tán cây, hai cha con bị sét đánh thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL