Đàm Vĩnh "Xăng"- Người nặng lòng với những cảnh đời khốn khó - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL