Dân huyện nghèo được vay tối đa 100% vốn đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng đến năm 2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL