Đang ăn tối tại nhà hàng, nam phóng viên bị bắn gục tại chỗ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL