Đang đổ móng nhà, người đàn ông bị điện giật tử vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL