Đang kiểm tra ô tô vi phạm, thiếu tá công an bị xe máy tông trúng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL