Đang làm nhiệm vụ, trung úy CSGT bị xe tải tông trọng thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL