Đang ngồi trên thuyền, thiếu niên bất ngờ bị cá nhảy lên đâm xuyên cổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL