Đào đất làm cầu treo, 2 công nhân bị vùi lấp tử vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL