Đào phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tràn xuống phố, giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi gốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL