Đấu giá “ế ẩm”, BIDV tiếp tục hạ giá gần 44 tỷ đồng đối với khoản nợ tại PXA - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL