Đầu năm 2018, Mitsubishi Pajero "chơi sốc", giảm giá kịch sàn 164 triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL