Đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng xây Nhà Quốc hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL