Đây là nam thần tượng suýt nữa đã là thành viên thứ 13 của EXO - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL